Mecanismos utilizados nas máquinas expendedoras

Mecanismo de parafuso sen fin:

 

Baséase nun parafuso que se fai xirar co fin de mover os obxectos cara adiante.

 

A máquina fai xirar o parafuso só uns graos deteminados para que só caia un obxeto.

 

Fallos nos mecanismos de parafuso sen fin , e no sístema de identificacion de moedas

Como se pode observar neste video, algunhas das máquinas expendedoras de Baiona teñen graves problemas ou erros que deben ser solucionados canto antes, xa que con estes fallos perderíase unha cantidade de diñeiro importante.

 

Porr exemplo, na primeira parte do video a 1º maquina non devolve cambio, pero cando metemos o diñeiro justo tampouco deixa mercar nada, así que a máquina esta inactiva ou non funciona.

 

Na 2º maquina o parafuso sen fin deixa caer unha bolsa, pero a bolsa e tan grande que queda atascada contra o cristal impedindo que caia a consumición.

·

Mecanismo con cinta transportadora

 

Ao introducir os cartos móvese unha cinta transportadora arrastrando os botes de yogur.

·

Mecanismo con brazo-robot

 

Cando seleccionamos o produto a mercar, un brazo vai ata a bebida, cólleo e deposítao nun recipiente.